Slovak English German

Škola sa otvára

29.6.2020 je škola pre žiakov už otvorená. Príchod do školy je dobrovoľný. Potešíme sa, keď žiaci prídu, avšak len tí, ktorí nemajú teplotu a ani iné príznaky infekčnej choroby. Nebude prebiehať klasické vyučovanie. Bude bloková telesná výchova - športové hry. V telocvični a na vonkajšom ihrisku sa bude hrať volejbal alebo florbal. Bude sprístupnená posilňovňa, workautové ihrisko. Jedna skupinka môže ísť na kolobežkách. Kto si privezie bicykel, môže ísť na cyklotúru k Morave. Na dvore bude stolný tenis a bedbinton.

30.6. 2020 sa budú odovzdávať vysvedčenia. Od 8.00 – kuchár, čašník, autoopravár, autoelektrikár, výroba konfekcie, spracúvanie dreva, dopravná prevádzka, spoločné stravovanie. Od 8.30 – hotelová akadémia, informačné systémy a služby, technika a prevádzka dopravy.

Bufet je zatvorený, prineste si desiatu. Voda a nealko je zabezpečené pre všetkých zdarma.

Otvorenie školy 29. a 30.6.2020

V zmysle doporučenia zriaďovateľa - Trnavského samosprávneho kraja sa bude naša škola pre žiakov otvárať 29.6. a 30.6.2020.

30.6.2020 sa zároveň budú odovzdávať vysvedčenia.

Vysvedčenie pre žiakov učebných odborov / kuchár, čašník, autoopravár, výroba konfekcie, spracúvanie dreva/ a nadstavbového štúdia sa bude vydávať o 8.00 hod.

Vysvedčenie pre žiakov študijných odborov / ISS, HA, TPD/ sa budú vydávať o 8.30 hod.

Tešíme sa na Vás.

Dnes v škole: riaditeľka na hospitácii – ANJ v 4.HA s kolegom Bartalom. Učebnice sú už vyzbierané v telocvični. V zborovni členovia komisií po schválení nahadzujú známky pre končiacich študentov – je ich cca 150. Dotláčajú sa posledné štíty. V kuchyni školskej reštaurácie Collegium sa dovára sviečková a krevety na šalát. Ku kávičke na terase – čerstvý metrový koláč a veterníky.

 

 dnes v skole  dnes v skole2 dnes v skole3 
 dnes v skole4  dnes v skole5  dnes v skole6
 dnes v skole7  dnes v skole8  dnes v skole9

Príjemná správa prišla...Študenti 4.HAB pod vedením p. Mičovej Kataríny so svojou firmou ORBIS, vytvorenou

v rámci predmetu podnikanie v cestovnom ruchu, postúpili v TOP20 do celoslovenského kola Social Innovation Relay (SIR) v ramci projektu JA Slovensko.

---------—----------------------------------

Spoločnosť ORBIS, JA Firma má viacero predmetov podnikania. Slovo orbis má niekoľko variant prekladu. Jedným z nich je aj zem. A práve to je ťažisko ich firmy. Píšu o sebe: Sme firma, ktorá vyrába ekologické urny pre domácich miláčikov. Chceme podporiť výsadbu nových stromov a zmeniť miesta posledných odpočinkov na príjemné a pekné miesta – parky. Okrem tejto činnosti sa zaoberá aj tematickými predajnými dňami.

ORBIS, JA firma chce zachovať puto medzi človekom a zvieraťom v podobe stromu. Urny budú z ekologicky rozložiteľných materiálov, ktoré budú naplnené substrátom, popolom zvieraťa do ktorého bude vložený zákazníkom vybraný strom (dub, buk, lipa). Okrem výroby tohto produktu sa firma zaoberá aj tematickými dňami, ktoré majú za úlohu šíriť povedomie o našom produkte.

 

Blahoželáme!