Slovak English German

Dnes v škole: riaditeľka na hospitácii – ANJ v 4.HA s kolegom Bartalom. Učebnice sú už vyzbierané v telocvični. V zborovni členovia komisií po schválení nahadzujú známky pre končiacich študentov – je ich cca 150. Dotláčajú sa posledné štíty. V kuchyni školskej reštaurácie Collegium sa dovára sviečková a krevety na šalát. Ku kávičke na terase – čerstvý metrový koláč a veterníky.

 

 dnes v skole  dnes v skole2 dnes v skole3 
 dnes v skole4  dnes v skole5  dnes v skole6
 dnes v skole7  dnes v skole8  dnes v skole9

Príjemná správa prišla...Študenti 4.HAB pod vedením p. Mičovej Kataríny so svojou firmou ORBIS, vytvorenou

v rámci predmetu podnikanie v cestovnom ruchu, postúpili v TOP20 do celoslovenského kola Social Innovation Relay (SIR) v ramci projektu JA Slovensko.

---------—----------------------------------

Spoločnosť ORBIS, JA Firma má viacero predmetov podnikania. Slovo orbis má niekoľko variant prekladu. Jedným z nich je aj zem. A práve to je ťažisko ich firmy. Píšu o sebe: Sme firma, ktorá vyrába ekologické urny pre domácich miláčikov. Chceme podporiť výsadbu nových stromov a zmeniť miesta posledných odpočinkov na príjemné a pekné miesta – parky. Okrem tejto činnosti sa zaoberá aj tematickými predajnými dňami.

ORBIS, JA firma chce zachovať puto medzi človekom a zvieraťom v podobe stromu. Urny budú z ekologicky rozložiteľných materiálov, ktoré budú naplnené substrátom, popolom zvieraťa do ktorého bude vložený zákazníkom vybraný strom (dub, buk, lipa). Okrem výroby tohto produktu sa firma zaoberá aj tematickými dňami, ktoré majú za úlohu šíriť povedomie o našom produkte.

 

Blahoželáme!

V zmysle Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

 

riaditeľka školy oznamuje, že po prerokovaní v pedagogickej rade elektronicky (per rollam) v 2.polroku šk. roku 2019/2020 nebudú klasifikované tieto predmety:

 

učebné odbory kuchár, čašník, servírka, autoopravár:

1. a 2. ročník - telesná a športová výchova, ekológia, odborný výcvik

3. ročník - telesná a športová výchova

 

nadstavbové štúdium spoločné stravovanie, nábytkárska a drevárska výroba, dopravná prevádzka:

telesná a športová výchova, odborná prax, informatika, cvičná firma, konštrukčné cvičenia

 

študijný odbor hotelová akadémia:

1.a 2. ročník - telesná a športová výchova, odborná prax

3.- 5. ročník - telesná a športová výchova

 

študijný odbor technika a prevádzka dopravy:

1.a 2. ročník - telesná a športová výchova, odborná prax

3.- 4. ročník - telesná a športová výchova

4. ročník – aplikačný softvér

 

študijný odbor informačné systémy a služby:

1.a 2. ročník - telesná a športová výchova

3.a 4. ročník - telesná a športová výchova, aplikačný softvér

Aj my - učitelia a majstri, tak ako pedagógovia na celom Slovensku, denne komunikujeme so žiakmi a snažíme sa „udržať ich pozornosť“, že zavretá škola, neznamená prázdniny a vzdelávanie pokračuje. Maturovať má u nás presne 100 študentov a záverečné skúšky na získanie výučného listu majú mať 4 triedy. Je to aj pre nás nové a ako denne sledujem dianie – pre pedagógov náročnejšie ako v škole. Ale beží to a z 28 tried sa už pravidelne vzdeláva 26. Okrem toho, sme sa s kolegyňami od začiatku zapojili do pomoci – a od minulej nedele sme začali s výrobou rúšok. Od dnes začíname vyrábať na 3D tlačiarňach aj držiaky na ochranné štíty pre zdravotníkov, na základe výzvy //pomoznemocnici.sk/. Ďakujem svojím kolegom za ich prístup a pomoc.
 
pomoc-rus-1   pomoc-rus-2 pomoc-stity