Slovak English German
112 absolventov študijných odborov si prebralo maturitné vysvedčenia. Študovali v odboroch - hotelová akadémia, informačné systémy a služby, technika a prevádzka dopravy, dopravná prevádzka, spoločné stravovanie. Aj keď bola maturita opäť administratívna - vypočítaním priemerov, naši absolventi museli aj počas dištančného vzdelávania vytvoriť projekt podľa zadania s rozsahom 20 - 25 strán. Projekt každý žiak aj odprezentoval medzi spolužiakmi a odbornými učiteľmi. Tešíme sa, že to zvládli. Sme presvedčení, že i napriek mimoriadnej situácii a sťaženým podmienkam sú vo svojich odboroch dobre pripravení.
Blahoželáme.
 
190746246 4249700285082137 4050865439526737935 n
Kto iný, ak nie naši študenti a kolegovia by si mali ako prví vyskúšať teqball. Preto sme sa na základe výzvy zapojili do TEQ projektu.
Už nám priviezli 2 nové TEQBALLOVÉ stoly.
Teqball je nový šport, ktorý má základy vo futbale a nohejbale. Je skvelým doplnkom pre profesionálnych futbalistov, ale i pre začiatočníkov a nadšencov futbalu za účelom zlepšenia techniky, koncentrácie a vytrvalosti. Hrá sa s rovnakými loptami ako na futbale. Teqball sa môže hrať podľa pravidiel vytvorenými hráčmi, ale oficiálne pravidlá sú veľmi jednoduché / lopta sa musí vrátiť na súperovu stranu, hráči sa nesmú dotknúť stola, lopta sa nemôže dotknúť rovnakej časti tela, v rámci hry môže hráč vrátiť loptu.../
Na multifunkčnom Teqballovom stole sa môžu hrať i Teqtennis, Teqvoly, Teqpong, Teqis a Qatch.
 
 
Každoročne sa naša škola zapája do jarného čistenia a zberu odpadov.
Žiaci s pedagógmi však nezbierajú odpad len v Holíči, kde navštevujú školu, ale aj v mestách a obciach odkiaľ pochádzajú alebo sú v ich tesnej blízkosti.

Tento rok dňa 10.5.2021 sa uskutočnil zber v týchto obciach a mestách: Skalica, Senica, Holíč, Kopčany, Štefanov, Kúty, Radimov, Gbely, Radošovce.

Študijné odbory s maturitou:p1eu81b6e511jnf0g42skjsg977

Technika a prevádzka dopravy - 4-ročný

Informačné systémy a služby - 4-ročný

Hotelová akadémia - 5-ročný

Učebné odbory s výučným listom:

Autoopravár + maturitná nadstavba

Autoelektrikár + maturitná nadstavba

Kuchár + maturitná nadstavba

Čašník + maturitná nadstavba

Minulý školský rok na Dňoch otvorených dverí vo februári 2020 ste videli:

Barmanská show – prezentácia odboru hotelová akadémia, čašník + maturitná nadstavba

Morské špeciality – prezentácia odboru hotelová akadémia, kuchár + maturitná nadstavba

Ukážky vyučovania - lietanie s dronom – odbor informačné systémy a služby, technika a prevádzka dopravy

Ukážky vyučovania – CNC stroj, 3D tlačiarne – odbor stolár + maturitná nadstavba, informačné systémy a služby, technika a prevádzka dopravy, autoopravár, autoelektrikár + maturitná nadstavba

Ukážky vyučovania - taliančiny, ruštiny, angličtiny, nemčiny – odbor hotelová akadémia, informačné systémy a služby, technika a prevádzka dopravy

Ukážky vyučovania – virtuálna realita s 3D okuliarmi – odbor technika a prevádzka dopravy, autoopravár, autoelektrikár + maturitná nadstavba

Ukážky vyučovania – cvičné firmy, podnikanie v cestovnom ruchu – odbor hotelová akadémia, technika a prevádzka dopravy

Ukážky vyučovania – moderná diagnostika elektronických systémov áut - odbor technika a prevádzka dopravy, autoopravár, autoelektrikár

Ukážky vyučovania – náuka o regiónoch Slovenska s exkurziami a poznávaním - odbor hotelová akadémia

Vyučovanie prebieha v moderných dielňach a učebniach, ktoré sú zmodernizované z ESF.

Informatické učebne s klimatizáciou, kvalitnými PC, NTB a tabletmi, novými výučbovými programami pre autoopravárov a techniku a prevádzku dopravy, 3D tlačiarňami, 3D scenermi, drony na výučbu, CNC stroj...

Školská reštaurácia Collegium a ďalšie dielne pre kuchárov a čašníkovs úplne novým moderným vybavením – salamandrom, cukrárenskou pecou, špeciálnym pultom pre „live cooking“, kávovarom, konvektomatmi, šokovým schladzovačom, ...

Dielne pre autoopravárov a techniku a prevádzku dopravy sú doplnené napr. o plazmovú rezačku, zariadenie na skúšanie vozidiel 4x4, diagnostické zariadenia, vyvažovačku a prezúvačku, pieskovačku, zvárací trenažér, ...

Škola žiakom poskytuje – kurz vo vlastnej AUTOŠKOLE,

-        zváračský kurz,

-        barmanské a baristické kurzy,

-        kurz na vysokozdvižné vozíky a iné.

V rámci medzinárodného projektu ERAZMUS+ žiaci navštívili v r.2018-2020 Taliansko, Maďarsko, Portugalsko, Turecko, Litvu, Estónsko, Česko.

Žiaci môžu študovať v Systéme duálneho vzdelávania s finančnou podporou počas celého štúdia v odboroch – hotelová akadémia, kuchár, čašník, autoopravár - mechanik, autoelektrikár, výroba konfekcie. V súčasnosti je v duálnom vzdelávaní 43 žiakov.

 

Školská reštaurácia Collegium - pracovisko praktického vyučovania - otvorená i pre verejnosť

http://www.collegiumrestaurant.sk/

 
Oznamujeme záujemcom o štúdium na našej škole, že ROZHODNUTIA o PRIJATÍ na odbory kuchár, čašník, autoopravár - mechanik, autoopravár - elektrikár, výroba konfekcie, spracúvanie dreva  - odišli poštou 28.4.2021 - v stredu.
POZVÁNKY na prijímacie skúšky na študijné odbory hotelová akadémia, technika a prevádzka dopravy, informačné systémy a služby boli zaslané v pondelok 26.4.2021.
PRIJÍMACIE SKÚŠKY sa uskutočnia v škole 3. a 10. mája 2021.
Do školy môže prísť žiak, ktorý má negatívny ANG test. Iné osoby do školy prísť nemôžu.
Žiak si na prijímacie skúšky nemusí priniesť pomôcky.
PRIJÍMACIE skúšky  začínajú o 8.00, trvajú do cca 9.30.  Žiak sa dozvie výsledky z testov ešte v škole, výsledky budú zverejnené do 3 dní na www.sosholic.sk