Slovak English German

Dňa  7.-8. februára 2019 sme so žiakmi študijných a učebných odborov navštívili Múzeum  Milana Rastislava Štefánika v Košariskách, evanjelickú faru, jeho rodný dom, ktorý má spomienkový charakter a návštevníkom symbolicky sprítomňuje túto významnú osobnosť našich národných dejín.

Po prehliadke múzea sme sa premiestnili na Bradlo, kde sa nachádza Mohyla  - miesto odpočinku M. R. Štefánika.

 

Share