Slovak English German

V Holíči sa uskutočnilo 11. 2. 2019 v mestskej športovej hale okresné kolo vo futsale žiakov
SŠ za účasti družstiev: SOŠS Skalica , Gymn. Skalica, SOŠE Gbely VIA HUMANA Skalica,
a našej SOŠ Holíč
Družstvo chlapcov našej školy sa nestratilo v silnej konkurencii a obsadilo pekné 3. miesto.
Výsledky : SOŠ Holíč - SOŠE Gbely 5 : 0
SOŠS Skalica - SOŠ Holíč 6 : 0
SOŠ Holíč - Gymn. Skalica 0 : 0
SOŠ Holíč - VIA HUMANA 2 : 3
Poradie :

1. SOŠS Skalica
2. VIA HUMANA
3. SOŠ Holíč
4. Gymn. Skalica
5. SOŠE Gbely

futsal

Share