Slovak English German
PONÚKAME VÁM ATRAKTÍVNE ŠTÚDIUM
V ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROCH
S VÝBORNOU PERSPEKTÍVOU UPLATNIŤ SA!

Technika a prevádzka dopravy – 4-ročný študijný odbor s maturitou:
 - modernú výučbu v predmetoch logistika, cestné vozidlá,
prevádzka servisov a komunikácia, alternatívne pohony, diagnostika
 - odbornú prax vo vlastných moderných dielňach a vo firmách Volkswagen
Slovakia, Hílek a spol., a iných autorizovaných servisoch na Slovensku
 - študent absolvuje kurzy a získava certifikát – zvárač,
vysokozdvižné vozíky, vodičské oprávnenie
 - absolventi sú v súčasnosti veľmi žiadaní ako odborníci pri predaji
a servise vozidiel, vo výrobných podnikoch automobilového priemyslu,
ako dispečeri a pracovníci logistiky
 - absolventi môžu pokračovať v štúdiu na vysokých školách
 - otvárame aj športovú triedu, športovú prípravu v NOVEJ MODERNEJ TELOCVIČNI

Informačné systémy a služby - 4-ročný študijný odbor s maturitou:
 - modernú výučbu pomocou notebookov a inej modernej techniky
v predmetoch programovanie, výpočtová technika, počítačové siete,
testovanie, multimédiá ...
 - odbornú prax vo firmách zaoberajúcich sa výpočtovou technikou
na Slovensku a v zahraničí
 - absolventi sú na trhu práce veľmi žiadaní a pripravení na ďalšie štúdium na univerzite

Hotelová akadémia - 5-ročný študijný odbor s maturitou:
 - rozšírenú výučbu jazykov – anglický, nemecký, ruský, taliansky jazyk
 - netradičnú výučbu v predmetoch podnikanie v cestovnom ruchu,
služby cestovného ruchu, marketing a manažment,
náuka o regiónoch Slovenska, účtovníctvo, ...
 - odbornú prax v moderných školských dielňach, vo vlastnej školskej reštaurácii Collegium
a v kvalitných reštauráciách a hoteloch na Slovensku a v zahraničí
 - študent  absolvuje kurzy a získava certifikát – barista, barman, sprievodcovstvo, vodičské oprávnenie
 - absolventi sú tiež pripravení na ďalšie štúdium na univerzite

Stolár, Autoopravár, Autoelektrikár, Kuchár a Čašník – 3-ročné učebné odbory s výučným listom:

 - odbornú prax v moderných školských dielňach a vo firmách Volkswagen Slovakia, SKAND Skalica, Hílek a spol., a iných autorizovaných servisoch, v reštauráciách a hoteloch v regióne,  v školskej reštaurácii Collegium, v drevárskych firmách

 - odmenu za produktívne práce na odbornej praxi už počas štúdia

 - športovú prípravu v NOVEJ MODERNEJ TELOCVIČNI


             Absolventi po získaní výučného listu môžu pokračovať v 2-ročnom maturitnom štúdiu.

Od školského roku 2019/2020 ponúkame aj duálne vzdelávanie v učebných odboroch kuchár, čašník, autoopravár, autoelektrikár a v študijnom odbore hotelová akadémia.
Share