Slovak English German

Žiaci 1. a 2. ročníka odboru Informačné systémy a služby absolvovali odbornú prax priamo vo firme, zameranej na vývoj software (SW) podľa požiadaviek zákazníkov – napr. pre prácu s geografickými systémami, pre spracovanie táznamov činnosti operátorov v letectve a v záchrannych systémoch. V rámci praxe testovali konkrétne SW, podľa testovacích postupov hľadali a odstráňovali chyby v SW s programátormi a testermi firmy. Vo voľnom čase pokračovali v zdokonaľovaní práce s dronmi – režimy letových činností,
vytváranie fotografii a videí.

prx1 prx2
prx3 prx4
Share