Slovak English German
22. 2. 2019 prebehla v škole beseda na tému Ochrana obyvateľov v okrese Skalica. Beseda je súčasťou projektu Mladý záchranár, ktorý škola organizuje s OU v Skalici. Časť besedy na tému živelné pohromy viedol vedúci Odboru krízového riadenia OU Ing. Milan Gajdoščík a o záchranárskych prácach a celkovej činnosti hasičov žiakom porozprával p. Jankovič.
OCHRANA 01  OCHRANA 02 
Share