Slovak English German

V dňoch 3.-15.3.2019 sa uskutočnilo školské kolo SOČ. Študenti prezentovali svoje práce resp. projekty pred komisiou počas vyučovania v triedach, podľa zamerania a odboru. Tak sa  niektoré aktuálne alebo zaujímavé informácie dostali priamo k veľkému počtu študentov, čo by sa dalo považovať i za ich ďalšie vzdelávanie. Prínosom neboli len nové informácie, ale aj získanie skúseností s prezentáciou pred vlastnými spolužiakmi a tiež pred neznámym publikom. Do krajského kola, ktoré bude v Trnave, postúpilo 6 prác: Skúsenosťou k úspechu, Azylový dom Emanuzy Holíč, Elektrické vozidlá, Tvoríme pre deti, Ako na odpad?, Povrchová úprava dreva a skúšanie náterív. Držíme palce.

Share