Slovak English German

Študenti posledných ročníkov učebných a študijných odborov absolvovali v priebehu marca cyklus prednášok s pracovníčkou ÚPSVaR na tému pracovný trh. Prednášky boli zamerané na informácie a orientáciu absolventa na trhu práce, novinky v legislatíve, povinnosti absolventa po skončení školy vo vzťahu k inštitúciám, možnostiam zamestnať sa doma i v zahraničí. Zaujímavá prednáška končila diskusiou a odpoveďami na individuálne otázky študentov.

svet1 svet2
Share