Slovak English German

25. 3. 2019 sa uskutočnila prezentácia firmy Groupe PSA Slovakia, výrobný závod Trnava. Pracovníčka náborového centra predstavila firmu ako celok a samozrejme hlavná časť prezentácie bola venovaná závodu v Trnave. Hovorila o histórii i o súčasnom stave výrobného závodu. Predstavila sortiment vyrábaných modelov vozidiel, jednotlivé pracoviská a pracovné pozície. Študenti našej školy môžu nájsť uplatnenie na rôznych pracovných pozíciách, napr.
koordinátor výroby, operátor logistiky, zamestnanec údržby, výrobný pracovník. Upozornila tiež na stratégiu výberu zamestnancov a firemné benefity.
Ocenila možnosť pre žiakov urobiť si oprávnenie na obsluhu vysokozdvižného vozíka už počas štúdia na našej škole.

Share