Slovak English German
barmanskú show, morské špecialitydod nadpis
ukážky vyučovania - lietanie s dronom
ukážky vyučovania – CNC stroj, 3D tlačiarne
ukážky vyučovania - taliančiny, ruštiny, anj, nej
ukážky vyučovania – virtuálna realita s 3D okuliarmi
ukážky vyučovania – cvičné firmy, podnikanie v cest. ruchu
ukážky vyučovania – moderná diagnostika elektronických systémov áut
ukážky vyučovania – náuka o regiónoch Slovenska s exkurziami a poznávaním
Vyučovanie prebieha v moderných dielňach a učebniach, ktoré sa práve modernizujú realizáciou projektu IROP podporeného EÚ – cca 688 000 €, z toho budú:
 
Informatické učebne s klimatizáciou, kvalitnými PC, NTB a tabletmi, novými výučbovými programami pre autoopravárov a techniku a prevádzku dopravy, 3D tlačiarňami, scenermi, ...
 
Školská reštaurácia Collegium a ďalšie dielne pre kuchárov a čašníkov s úplne novým moderným vybavením – umývačkami, odsávaním, salamandrom, cukrárenskou pecou, špeciálnym pultom pre „live cooking“, kávovarom, konvektomatmi, šokovým schladzovačom, ...
 
Dielne pre autoopravárov a techniku a prevádzku dopravy budú čoskoro z projektu doplnené napr. o plazmovú rezačku, zariadenie na skúšanie vozidiel 4x4, diagnostické zariadenia, vyvažovačku a prezúvačku, pieskovačku, hrotový sústruh, zvárací trenažér, tester motorov a brzdovej kvapaliny, ...
 
Dokončením projektu z  IROP v 12/2019 sa škola zmodernizuje a výrazne sa zlepšia podmienky pre praktickú prípravu a uplatnenie absolventov v praxi
 
ERAZMUS+ medzinárodný projekt: 8. – 19.3.2019 Maďarsko (12 žiakov)
                        24.3 – 3.4.2019 Taliansko (14 žiakov)
 
Share