Slovak English German

Dňa 1.4. 2019 sa na našej škole uskutočnili 2 prednášky - Vedy o atmosfére, na ktorých sa zúčastnili študenti šiestich tried. Prednáška bola zameraná na zmeny v atmosfére, ktoré v posledných storočiach naberajú dramatický charakter a ovplyvňujú pôdohospodárstvo, energetiku i ľudské zdravie. Prednášajúcim bol RNDr. Pavol Nejedlík, CSc. zo Slovenskej akadémie vied a študentom sprostredkoval problematiku prístupným a zrozumiteľným spôsobom.

prednaska

Share