Slovak English German

1.4.2019 sa uskutočnila prednáška pre žiakov študijných odborov Vedy o atmosfére. Bola zameraná na zmeny v atmosfére, ktoré v posledných storočiach naberajú dramatický charakter a ovplyvňujú pôdohospodárstvo, energetiku i ľudské zdravie. Prednášajúcim bol RNDr. Pavol Nejedlík, CSc. zo Slovenskej akadémie vied.

Share