Slovak English German

8. 4. 2019 v našej škole prednáškou pracovníkov odboru krízového riadenia Okresného úradu Skalica. Vedúci odboru Ing. Milan Gajdoščík predstavil študentom zásady bezpečnosti správania sa občanov pri živelných pohromách, signály vyhlasujúce stav ohrozenia, pravidlá zostavovania evakuačného plánu a zásady správania sa pri evakuácii. Pracovníčky odboru krízového riadenia Ing. Anna Juríková a Bc. Katarína Lukáčová so žiakmi pracovali v praktickej časti podujatia: objasnili žiakom orientáciu v teréne, orientáciu podľa azimutu, ochranné prostriedky a pomôcky pri katastrofách a pod. V ďalšej fáze dňa sa študenti presunuli na školský dvor, kde videli ukážku práce policajných kynológov. Psy pacifikovali útočníka, vyhľadávali chemické látky, identifikovali nebezpečenstvo a ukázali schopnosť pomôcť progresívnej spolupráci polície a občanov.

zach1 zach2 zach3
Share