Slovak English German
Niektorí študenti 1. HA so svojím učiteľom dejepisu Dr.Mrázom navštívili 10. 4. 2019 v priestoroch Záhorského osvetového strediska Senica výstavu Milan Rastislav Štefánik s podtitulom Roky obetí, bojov a nádejí (1914 - 1920). Prostredníctvom pútavého, hodinu trvajúceho výkladu PhDr. Ferdinanda Vrábela, autora knihy Splnený sen, sa zoznámili s historickým a geopolitickým pozadím 1. sv. vojny, dozvedeli sa o úsilí T. G, Masaryka, E. Beneša a M. R. Štefánika, smerujúcom k vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov, podnetné informácie načerpali predovšetkým o Štefánikovej práci pri formovaní légií vo Francúzsku, Taliansku a Rusku, neobišli ani významné osobnosti Záhoria, ktoré položili svoj život v boji za česko-slovenskú samostatnosť, ba v diskusii sa dotkli aj otázky pred takmer storočím plánovaného, ale nezrealizovaného pamätníka M. R. Štefánikovi v Holíči.  Podujatie sprevádzali výstavné panely, ktoré mapujú pôsobenie M. R. Štefánika a vysvetľujú jeho prínos pre našu históriu. Boli situované na dvoch poschodiach Záhorského osvetového strediska, študenti SOŠ Holíč si so záujmom prezreli každý z nich. Súčasťou reprezentatívneho štefánikovského programu bol aj spev Štefánikovej obľúbenej piesne, do ktorého sa zapojili aj naši žiaci.
STEFANIK 00001  STEFANIK 00002  STEFANIK 00003 STEFANIK 00004 
 STEFANIK 00005      
m-r-stefanik
Share