Slovak English German

29.3-9.4.2019 sa 13 žiakov školy zúčastnilo pobytu v Maďarsku v rámci projektu ERAZMUS+  / 8 ž. odboru informačné systémy a služby – 3.ročník a 5 ž. z odboru nadstavbového štúdia spoločné stravovanie a dopravná prevádzka -1.ročník/.

Názov projektu: Conquer the Internet (CI)

Téma: Podnikanie, tvorba web stránok

Miesto: Mezobereny, Maďarsko

Zúčastnené krajiny: Slovensko, Česko, Maďarsko, Rumunsko

Rokovací a dorozumievací jazyk: angličtina

 

Po ukončení projektu sa v škole uskutočnila beseda s účastníkmi, kde žiaci informovali o odbornom programe, o komunikácii a zdokonaľovaní  sa v angličtine a prekonávaní jazykových bariér, o výstupoch a zhotovených web materiáloch, o spoločenských aktivitách, nadviazaných priateľstvách a zážitkoch.A to bolo hlavným cieľom, ktorý sa podarilo naplniť.

Aj preto plánujeme  pokračovanie a sú pripravené projekty ERAZMUS+  a možnosti pre ďalších žiakov školy. Už sa obsadzujú:

Téma:  1. Ochrana kultúrneho dedičstva  14.5.- 25.5.2019 Krkonoše- CZ /SK, CZ, Maďarsko, Litva/

            2. Komunikácia 26.5.- 6.6.2019 – Zlaté Hory,  Jeseník – CZ /SK, CZ, Rumunsko, Maďarsko/

          3. Komunikácia 20.6-30.6.2019 – Rumunsko

https://www.facebook.com/david.valachovic.9/videos/2363938200303286/?t=0

https://www.facebook.com/ifjusaginomadklub/videos/613129019154145/?t=12

erazmus 2019 01  erazmus 2019 02   erazmus 2019 03
Share