Slovak English German

Jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine sa tento rok konala už po 23-krát.Ulice v piatok 11. apríla 2019 zaplavili žlté narcisy. Každý, kto si ho pripol na svoj odev, týmto gestom vyjadril podporu ľuďom, ktorí bojujú s rakovinou. Že ľudskosť nie je cudzia ani naším zamestnancom a študentom, dokázali v piatok na pôde
našej školy, keď kúpou narcisu vyjadrili spolupatričnosť tým, pre ktorých zdravie nie je samozrejmosťou.

narci1 narcis2 narcis3 narcis4 narcis5
Share