Slovak English German

Dňa: 29.4.2019 (pondelok)

Trieda

Čas – začiatok o:


Spoločné stretnutie v triede:

organizácia Záverečných skúšok, banket, ďalšie štúdium

3.A

14.30 hod

3.B

14.30 hod

3.D

14.30 ho

4.HAA

14.30 hod

Spoločné stretnutie v triede:

organizácia banketu

4.HAB

14.30 hod

 

Dňa:  29.4.2019 (pondelok)

Trieda

Čas od- do

 

Individuálne konzultácie

1.A, 1.B, 1.E, 1.F

14.30 – 16.00 hod

2.A, 2.B, 2.D, 2.E

14.30 – 16.00 hod

2.HA, 2.TPI,

14.30 – 16.00 hod

3.HAA, 3.HAB, 3.TPI

14.30 – 16.00 hod

5.HAA,

14.30 – 16.00 hod

1.MSA, 1.MSB

14.30 – 16.00 hod

2.MS

14.30 – 16.00 hod

 

Dňa: 30.4.2019 (utorok)

1.D

14.30 – 16.00 hod


Individuálne konzultácie

1.HA

14.30 – 16.00 hod

4.TPD

14.30 – 16.00 hod

5.HAB

14.30 – 16.00 hod

 

Dňa: 9.5.2019 (štvrtok)

1.TPI

14.30 – 16.00 hod

Individuálne konzultácie

Share