Slovak English German

Dňa 26. 4. 2019 sa zúčastnili študenti 3 tried besedy o knihe spisovateľky Petry Nagyovej -
Margaréta biela – príbeh dievčaťa z druhého slovenského transportu do Osvienčimu. J e to
skutočný príbeh Heleny Weinwurmovej, ktorá po vojne bývala v Holíči a ktorý prináša
svedectvo doby z koncentračného tábora, neskôr spomienky ženy a matky, hľadajúcej vzťah
k sebe samej a k ľuďom.
Príbeh citlivo spracovala Petra Nagyová a je popretkávaný spomienkami na svoju matku
synov Petra a Pavla Weinwurmovcov. Beseda mala obrovský úspech a ohlas, záujemcovia si
mohli zakúpiť túto knihu.

Share