Slovak English German

Každý rok vyhlasuje TTSK výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu vo viacerých programoch. Naša škola sa tak ako aj po minulé roky do tejto výzvy zapojila tromi projektmi, ktoré sa nám podarilo získať.

V programe Podpora kultúrnych, umeleckých a vzdelávacích  aktivít zameraných na občanov Trnavskej župy sme získali dotáciu 500 € na projekt Významné osobnosti Trnavského kraja pohľadom študentov SOŠ Holíč. Žiaci, ktorí bývajú v okresoch Trnavského kraja (Skalica, Senica), zistia informácie o osobnostiach vedy, umenia, športu atď., ktoré žijú/žili v ich obci alebo okolí. Vybrané osobnosti pozvú na besedu v priestoroch školy. Výsledkom práce žiakov bude kniha portrétov osobností a rozhovorov s nimi.

V programe Podpora zdravia, prevencie chorôb a aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov Trnavskej župy, názov projektu Krok do života, smezískali 600 €. Projekt je zameraný na deti z Centra pre deti a rodiny v Holíči. Cieľom  je uľahčiť starším deťom (15 rokov a viac) osamostatnenie a vstup do života.

V  programe Podpora športových aktivít a mládeže v Trnavskej župe sme získali  500 € na projekt Technické zabudnuté skvosty Záhoria – cyklotúra. Počas cyklotúry študenti navštívia menej známe technické pamiatky na Záhorí
Share