Slovak English German

Dňa 9. septembra 1941 prijala slovenská vláda vládne nariadenie č. 198/1941, tzv. Židovský kódex. Jeden z paragrafov tohto nariadenia (§ 22) určoval Židom vo veku od 16 do 60 rokov pracovnú povinnosť. Ministerstvo vnútra slovenského štátu v tom istom mesiaci nariadilo zriadiť židovské pracovné strediská v Novákoch, Vyhniach a Seredi. Oficiálny názov tábora v Seredi bol Koncentračné stredisko a pracovný tábor pre Židov. Dňa 6.5. a 7.5. 2019 navštívili študenti Múzeum holokaustu v Seredi. Tejto exkurzie sa zúčastnili študenti tried 1.HA, 1.TPI, 1.B, 1.D, 1.E a 1.F. Prehliadka múzea bola veľmi zaujímavá a pripomenula nám temné obdobie našich dejín. V pondelok tu naši študenti videli divadelné predstavenie, ktorým bolo veľmi hodnoverne a naturalisticky zobrazené správanie sa členov SS k väzňom a celkovú atmosféru celej tragédie. Nasledujúci deň zase mali študenti prednášku, krátke filmy s rozhovormi o ľuďoch, ktorí prežili holokaust a absolvovali prehliadku múzea. Celkovo bola táto exkurzia veľmi podnetná a určite zanechala hlboký dojem.

 

Share