Slovak English German

Prijímacie skúšky na študijné odbory technika a prevádzka dopravy, hotelová akadémia a informačné systémy a služby sa uskutočnia v pondelok a štvrtok od 8.00 hod. Obidva termíny sú rovnocenné. Pozvánky sme zaslali všetkým prihláseným žiakom. Aj keď nemáte pozvánku, môžete sa zúčastniť v ľubovoľnom z týchto termínom. Dozvedeli sme sa, že niektorým neprišla pozvánka. Pošta v Holíči sa opravuje, mohlo sa to stať.

Share