Slovak English German

Bez starostlivosti včelára by včely vyhynuli, čo by malo katastrofálny dopad na celú prírodu. Víziou firmy Beehivemonitoring je vybudovať systém ekologického včelárenia bez používania chémie a s použitím monitorovania najmodernejšími technológiami. Technológia, ktorú firma používa, je špeciálne skonštruovaná tak, aby včelárom zjednodušila prácu.

Dvaja študenti odboru Informačné systémy a služby prijali ponuku stálej odbornej praxe vo firme a budú nápomocní pri napĺňaní vízie firmy. Budú spravovať www-stránku firmy, zdokonaľovať fungovanie e-shopu, komunikovať so zákazníkmi firmy prostredníctvom sociálnych sietí. Nemenej dôležitou súčasťou ich odbornej praxe bude práca na elektronických systémoch používaných pri monitorovaní včelstiev zákazníkov na Slovensku a vo svete.
Share