Slovak English German
Zoznam žiakov, ktorí úspešne vykonali prijímacie skúšky:
 
hotelová akadémia - HA36, HA49, HA58, HA45, HA21, HA22, HA40, HA51, HA07, HA33, HA39, HA31, HA60, HA69, HA61, HA28, HA80, HA55, HA79, HA14, HA96, HA72, HA64, HA92, HA48
 
technika a prevádzka dopravy TP12, TP78, TP14, TP97, TP58, HA03, TP44, TP92, TP49, TP64, TP04, TP23, TP53, TP89, TP38
 
informačné systémy a služby IS03, IS18, IS06, IS34, IS96, IS39, IS33, IS98, HA24, IS01, IS53, IS41 IS20, IS19, IS94, IS82, IS31, IS57
Share