Slovak English German
4. mája sa naša škola zúčastnila na Festivale letectva v Piešťanoch. Festival bol organizovaný pri príležitosti 100. výročia  úmrtia M. R. Štefánika. Študentky hotelovej akadémie
1. a 4. ročníka tu  prezentovali výrobky žiakov školy. Predávali sa predmety vyrobené v stolárskej a krajčírskej dielni. Súčasťou tejto prezentácie bol aj predaj výrobkov Zelenej školy. Už tradične, všetky tieto predmety boli vytvorené z odpadového materiálu. Výťažok z predaja týchto výrobkov ide na detský hospic Plamienok.
festival 01   festival 02
Share