Slovak English German

2.termín prijímacieho konania 16.5.2019


Zoznam žiakov, ktorí úspešne vykonali prijímacie skúšky:


hotelová akadémia -  HA02, HA44, HA89, HA03, HA09, HA16, HA42, HA24, HA85, HA27, HA82, HA76, HA32, HA63

technika aprevádzka dopravyTP32, TP93, TP24, TP21, TP83, TP16


informačné systémy aslužbyIS40, IS25, IS14, IS55, IS45, IS36, IS68, IS64, IS61, IS07, TP72,  IS04
Share