Slovak English German

Dňa 15.5.2019 sa študentky 3.ročníka hotelovej akadémie zúčastnili  súťaže v projekte Social
Innovation Relay, ktorá je zameraná na tvorbu podnikateľského konceptu, ktorý rieši sociálne
problémy v spoločnosti.
Súťaž mala 3 kolá. Žiačky vypracovali prvotný podnikateľský nápad. Z pomedzi všetkých
tímov bolo vybraných 20 s najlepším nápadom. Po podrobnejšom rozpracovaní nápadu sme
postúpili do národného finále medzi 10 TOP tímov.

sir

Share