Slovak English German

Aj tento rok sme sa zapojili do Dní Zelených škôl a pretože Deň Zeme pripadol na Veľkonočný pondelok, tak tieto dni trvali trochu dlhšie.

Aktivity:

Tvorivé dielničky pre malé detičky, dedkov i babičky. Venované boli výrobe veľkonočných dekorácií (zajačikov, kuriatok, kraslíc a pod) z odpadového materiálu napr. s detičkami z materských škôl v dňoch  9. až 11. 4.2019 v priestoroch našej školy.

Dajme veciam druhú šancu. Išlo o predaj veľkonočných dekorácií
iných úžitkových predmetov vyrobených z odpadových materiálov v Holíči a Trnave 16.4.2019 a  výťažok opäť venujeme hospicu Plamienok.

     Problémy Zeme očami mladých mala 3 časti:

  1. Výtvarná súťaž na tému ochrany životného prostredia, separovania a recyklácie odpadov. Práce  žiaci odovzdali do 17. apríla, hlasovanie bolo na fcb, najúspešnejšie boli súčasťou výstavy v Reštaurácii Collégium pri príležitosti Dňa Zeme,  ktorá sa konala 26. apríla 2019 a bolo spojená s obdarovaním zákazníkov magnetkami z recyklovaných materiálov. Na magnetkách bol motív víťazného plagátu z našej tohtoročnej súťaže s nápisom Deň Zeme. Ku káve bolo hosťom reštaurácie podávané ekologické miešadielko zo študentskej firmy EKO brčko, ktorá sa zaoberá výrobou ekologických slamiek a miešadiel do nápojov.

  2. Rovesnícke vzdelávanie zamerané najmä na minimalizáciu tvorby odpadov, separovanie odpadov a druhotné využitie odpadových materiálov

  3. Čistenie vybraných lokalít mesta Holíč – 26.4.2019. Zamerali sme sa najmä na  miesta a chodníky, ktoré využívajú naši študenti (okolie školy a chodníky smerom k autobusovým zastávkam a k železničnej stanici).

vek1 vek2 vek3 vek4 vek5
Share