Slovak English German
2.a 3.5.2019  žiaci hotelovej akadémie vykonali skúšku na počítačoch  zo špecializovaného reštauračného systému Asseco BLUEGASTRO a hotelového systému Asseco HOREC. Asseco BLUEGASTRO zabezpečuje práce so skladom, inventúry, tvorbu receptúr, predaj cez dotykové pokladne s priamym prepojením na kuchyňu, plánovanie akcií, denných menu a rozsiahle prehľady. Asseco HOREC svojimi funkciami zastrešuje všetky oblasti riadenia procesov hotelovej recepcie a spolu s externými systémami a zariadeniami vytvára komplexné riešenie pre ubytovacie prevádzky. Žiaci maturitného ročníka po úspešnom absolvovaní získali  Osvedčenie z uvedených informačných systémov.
Share