Slovak English German

Skúška sa uskutočnila formou obhajoby vlastného projektu podľa určeného zadania. Súčasťou projektu bola i praktická realizácia - výrobok.

Téma:  Praktické testovanie náterív pre povrchovú úpravu dreva.

Úlohou žiakov bolo vyrobiť drevené vzorky /15 ks/, na ktoré naniesli  náterivo od rôznych výrobcov, ktoré vystavili poveternostným vplyvom počas celého kalendárneho roka  - slnko dážď, sneh zmeny teplôt ... Tieto vzorky navzájom porovnávali zo vzorkami umiestnenými v interiéri. Vyhodnotili zmeny, ktoré uviedli vo svojej práci. Na základe výsledkov vybrali  náterivo pre druhú časť práce výrobok - „Drevené stojanové hodiny“ . Hodiny vyrobili zo smrekového materiálu. Návrh konštrukcie a dizajn si navrhli sami. Ciferník s rímskymi číslicami vyhotovili  pomocou CNC stroja v našej stolárskej dielni. Strojček hodín použili z vyradených nástenných hodín. Svojimi zručnosťami a vedomosťami z odbornej problematiky úlohu úspešne zvládli a projekt obhájili.

 prakticka-cast
Share