Slovak English German

30. 5.2019 prebiehalo vyučovanie predmetu pracovné vyučovanie žiakov zo ZŠ zo Senice v našich stolárskych dielňach. Za pomoci aj našich majstrov si každý žiak z dreva vyrobil rámik na obraz. Je už len na každom z nich ako si tento svoj výrobok doma skrášli.

a dielna a dielna2 a dielna3 a dielna4
Share