Slovak English German

10. 5. 2019 sa študenti 4. HAA, 4. HAB, 3. HAB a 2. IT zúčastnili prednášky Nastolenie komunistického režimu na Slovensku a jeho premeny v rokoch 1948 - 1989.

Prednášajúcim bol doc. Mgr. Ondrej Podolec, PhD., pracovník Ústavu pamäti národa a Katedry právnych dejín a právnej komparatistiky Právnickej fakulty UK v Bratislave. Vo svojej komentovanej prezentácii sa zameral na obdobie 1945 - 1989. Venoval sa napr. voľbám v roku 1946, procesu preberania moci komunistami, ktorý bol právne zavŕšený vo Februári 1948, upevňovaniu si moci prostredníctvom politických procesov a kolektivizácie, neobišiel politické uvoľnenie na jar 1968, vpád vojsk Varšavskej zmluvy, normalizáciu či Sviečkovú demonštráciu, aby svoje pútavé rozprávanie zakončil naznačením vzťahov a súvislostí, ktoré viedli po Novembri 1989 Slovákov a Čechov k rozhodnutiu sa vytvoriť si dva samostatné štáty na základoch slobody a demokracie. Dr. Peter Mráz

 

a kom a kom2 a kom3 a kom4
Share