Slovak English German

V utorok 4.6.2019  sa žiaci tried 3.HAA, 3.HAB, 1.B a 1.D  v rámci vzdelávacej exkurzie v  Bratislave zúčastnili divadelného predstavenia s názvom "Fyzici". Prostredníctvom hry sa žiaci  zamysleli, že  významné vynálezy môžu byť pre ľudstvo prospešné, ale i nebezpečné ...

fyzici

Share