Slovak English German
V priebehu mesiacov apríl a  máj sme si pri príležitosti stého výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika pripomenuli význam a zásluhy tejto fenomenálnej historickej osobnosti tým, že sme žiakom prvých ročníkov učňovských odborov prostredníctvom prezentácie zdokumentovali prínosy M. R. Štefánika pre náš národ – počas prezentácie sme živo diskutovali so žiakmi, ktorí si uvedomili dôležitosť tohto slovenského patriota.
Share