Slovak English German

V čase od 28. 05. do 06. 06. 2019 sa v Zlatých Horách uskutočnil Erasmus + projekt „Critical Thinking for Youth“, ktorého sa zúčastnili študenti Rumunska, Českej republiky a Slovenska. Z našej školy boli do tohto projektu zapojení študenti odboru hotelová akadémia, informačné systémy a služby, technika a prevádzka dopravy a nadstavbového štúdia. Všetky aktivity boli v anglickom jazyku zamerané na rozvoj komunikačných zručností, tímovej práce a hlavne kritického myslenia. Okrem posilnenia v anglickej konverzácii si všetci odniesli veľa informácií, skúseností, ale i zážitky a nové priateľstvá.

a zh a zh2

 

Share