Slovak English German

MDD slávime na Slovensku od roku 1952, jeho tradícia ale siaha až do 1925, keď účastníci Svetovej konferencie pre blaho detí v Ženeve poukázali na potrebu osobitej ochrany detí. Prvá oslava Dňa detí sa konala v San Franciscu. Na túto tradíciu sa každoročne napája aj naša škola. A tak sme aj my mali z príležitosti MDD v piatok na školskom dvore Garden party. Občerstvenie pripravovali žiaci z 1.MS a 3.A, 3.B.


garden1
 garden2
 
 
Share