Slovak English German

V dňoch 14. - 23.   mája sa naši študenti zúčastnili projektu Erasmus s názvom Design your game v Litve. Celý pobyt bol v krásnej oblasti Labanaros. Zúčastnili sa tiež študenti z Litvy, Estónska a Českej republiky.  Počas projektu sa študenti zábavnou formou učili, ako projektovať svoju novú počítačovú hru a základy súkromného podnikania z obchodnej stránky. Formou kultúrnych a sociálnych aktivít sa študenti spoznali a ukázali niečo z národnej kultúry. Celkovo môžeme povedať, že tento projekt bol veľmi užitočný a pomohol motivovať študentov k učeniu angličtiny, a pomohol im spoznať  priateľov z iných krajín.

litva litva2
Share