Slovak English German

Štefánik je objektom záujmu mnohých humanitne zameraných disciplín. Dejepis má medzi nimi výnimočné postavenie, keďže Štefánikovo pôsobenie nazerá predovšetkým optikou historicko-politických súvislostí. V rámci vyučovania histórie sa študenti 1. HAA zamerali na analýzu myšlienok M. R. Štefánika v kontexte dobových súvislostí. V stredu 189. 6. 2019 vybraní žiaci prezentovali svoj pohľad na Štefánikovo pôsobenie a jeho význam v našich dejinách. Ich názor bol podnetný nielen pre spolužiakov, ale aj pre vyučujúceho. Peter Mráz

aa stefanik aa stefanik2 aa stefanik3
Share