Slovak English German
Od  šk. roku 2015/2016 sme zapojení do medzinárodného certifikačno-vzdelávacieho ekoprogramu Zelená škola. Školy si môžu vybrať z viacerých tém jednu a tej sa venovať počas certifikačného obdobia. Naša škola bola zameraná na tému odpad a v rámci nej sme   uskutočňovali rôzne aktivity, ktorých cieľom bolo recyklovanie odpadových materiálov a  znižovanie odpadov. Už pred dvomi rokmi sme sa pokúšali získať certifikát, žiaľ neúspešne. Tento rok sa nám to podarilo a sme na seba hrdí, získali sme certifikát a vlajku Zelenej školy.
zelena skola projekt 01  zelena skola projekt 03  zelena skola projekt 04 
 zelena skola projekt 06  zelena skola projekt 07  zelena skola projekt 08
 zelena skola projekt 09
zelena skola projekt 02
 zelena skola projekt 05
Share