Slovak English German

V piatok 21. 6. sme ukončili celoročný projekt Mladý záchranár, ktorý sa realizoval  v spolupráci s Okresným úradom Skalica, konkrétne s Odborom krízového riadenia pod vedení m Ing. Milana Gajdoščíka. So svojimi spolupracovníkmi pripravili pre študentov pretek. Tento pozostával z viacerých disciplín, s ktorými sa študenti zoznámili na prednáškach a cvičeniach počas školského roku. 

Na prvom stanovišti žiaci absolvovali teoretické testy a na ďalších bola orientácia podľa mapy – mali za úlohu zorientovať  sa pomocou buzoly a odhadnúť vzdialenosť na mape, výber  potrebných vecí do evakuačnej batožiny, určovanie signálov, zdravotná príprava – poskytnutie prvej pomoci pri otvorenej zlomenine predkolenia, hod krúžkami na cieľ a hod magnetickými šípkami.

Víťazným družstvom boli študenti 1. Ročníka, odbor technika a prevádzka dopravy.

Share