Slovak English German
V školskom roku  2021/2022 bola na našej spojenej  škole vytvorená nová pozícia Školský koordinátor v rámci Národného projektu ITAkadémia a podpory Ministerstva školstva SR.
 
Úlohou školského digitálneho koordinátora je koordinovať informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom digitálnych technológií s cieľom podporiť transformáciu vzdelávania a školy pre 21. storočie, resp. digitálnu budúcnosť.
 
Škola získala finančné prostriedky  na dve digitálne koordinátorky ( pre každú organizačnú zložku zvlášť) .Ich úlohou je koordinovať informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom digitálnych technológií, s cieľom podporiť transformáciu vzdelávania a školy pre 21.storočie.
Spolupracujú so všetkými pedagogickými zamestnancami, riadia dištančné vzdelávanie a pomáhajú žiakom.
Sme ambasádorská škola pre Office 365+
Share