Slovak English German

Aktivity k projektu  - Rok J. M. Hurbana

október 2016

výstup na Devín (zodpovedný PaedDr. PhDr. P. Mráz, PhD)

november 2016

návšteva fary v Hlbokom (zodpovedná Mgr. Ľ. Olivová)

december 2016

rozhlasové okienko (zodpovedná Mgr. A. Vydarená)

kvíz pre 3. ročníky učebných a študijných odborov (zodpovedný PaedDr. PhDr. P. Mráz, PhD)

február 2017

Martin - Matica slovenská - Literárny archív - uložené rukopisy J. M. Hurbana (zodpovedná Mgr. Olivová)

film – (zodpovedná Mgr. K. Mičová)

marec 2017

Hurbanov pamätník – školské kolo (zodpovedná Mgr. Ľ. Olivová)

zorganizovať prednášku so živým príbuzným J. M. Hurbana (zodpovedná Mgr. Ľ. Olivová)

apríl 2017

vytvoriť rodokmeň J. M. Hurbana (zodpovedný PaedDr. PhDr. P. Mráz, PhD, Mgr. P. Miškovič)

máj 2017

Slávnostná akadémia venovaná 200. výročiu narodenia J. M. Hurbana (zodpovedná Mgr. Ľ. Olivová)

 

Exkurzia na Devín

 

Študenti 1. MSB, 2. HAA a 2. E sa v rámci projektu Rok J. M. Hurbana 
dňa 18. 11. 2016 zúčastnili exkurzie na Devín, spoznali históriu hradu, ktorého múry zažili 
časy Keltov, Rimanov, Veľkej Moravy a Štúrovcov...
Obdobie komunistickej diktatúry pripomenula žiakom Brána slobody,

pamätník pod devínskym bralom, ležiaci na sútoku Moravy a Dunaja. 
Pristavili sme sa u aj u pamätníku skalického rodáka Antona Srholca, 
kňaza a politického väzňa.

 

 devin1  devin2
 devin3  devin4

 

 

Exkurzia Hlboké, Košariská

 

hlboké3hlboké4V rámci projektu Rok J. M. Hurbana navštívili v piatok 18. novembra študenti 1. a 4. ročníka hotelovej akadémie Múzeum J. M. Hurbana v Hlbokom. Sprievodkyňa žiakom porozprávala o živote, politickej, kultúrnej a literárnej činnosti nášho národného dejateľa.

Ďalšou zastávkou bola obec Košariská, rodisko generála M. R. Štefánika.

hlboké

 

 

 

 

 

 Kvíz o J. M. Hurbanovi

 

V týždni od 5. do 9. decembra 2016 sme vyhlásili súťaž v nadobúdaní poznatkov
o Hurbanovom kňazskom, politickom a autorskom pôsobení. Vedomosti sme overili
kvízovými otázkami.
Z tried 1. a 3. ročníka učebných odborov sa zapojilo 96 žiakov. Celkovým víťazom sa stal
O.Flimel z 1. B triedy, získal 20 bodov. Na 2. mieste K. Tokárová – 1,B 19 bodov, na 3.
mieste M.Volek – 3.B a R.Drgon z 3.A - 17 bodov a na 4. mieste D. Gašpárková z 1.A - 15
bodov.
Víťazom blahoželáme!

 

 hurban kviz3 hurban kviz4
hurban kviz2 hurban kviz1

 

 Exkurzia v Hlbokom
hurbanŠtudenti 1.A a 1.B triedy odborov kuchár a čašník navštívili 20.12.2016 v rámci cyklu spomienkových podujatí na život a dielo Jozefa Miloslava Hurbana obec Hlboké. V rámci exkurzie absolvovali komentovanú prehliadku Pamätnej izby J. M. Hurbana, neobišli miestnu faru, kostol ev. augsburského vyznania a miestny cintorín, kde sa poklonili jeho pamiatke.
 
Navštívili sme Maticu slovenskú v Martinematica slovenská
V rámci projektu Rok J. M. Hurbana, ktorý realizujeme pri príležitosti 200. výročia od narodenia tohto národného buditeľa, kodifikátora spisovnej slovenčiny a prvého predsedu Slovenskej národnej rady, sme 13. februára, cestou na lyžiarsky výcvik, absolvovali so študentmi prehliadku Matice slovenskej v Martine.

 

Návštívili sme rodnú obec J. M. Hurbana ...

HurbanCestou na ďalšie lyžiarske kurzy 26.2. a 6.3. 2017 sme v rámci celoškolského projektu navštívili obec Beckov, rodisko J. M. Hurbana. Na mieste jeho rodného domu , ktoré je Pamätným miestom s pamätnou tabuľou si študenti a pedagógovia opäť pripomenuli predstaviteľa a ideológa slovenského národného obrodenia. Iná skupina navštívila   6.3. Žilinu, miesto kde sa nachádza socha J. M. Hurbana.

 

 noro  hurban1
 

 

 Hurbanov pamätník

V rámci projektu venovanému 200. výročiu narodenia slovenského národovca J. M. Hurbana sa v dňoch 28. – 30. marca uskutočnili triedne kolá Hurbanovho pamätníka v umeleckom prednese poézie a prózy. Zároveň žiaci prvých ročníkov prezentovali diela od rôznych svetových aj slovenských spisovateľov pod názvom Živá knižnica.

hurbanj

Projekt J. M. Hurban

Študenti 4. ročníkov hotelovej akadémie a 3. ročníkov učebných odborov sa posledný aprílový týždeň na hodinách slovenského jazyka a literatúry v rámci tematického celku Vznik a vývin jazyka dozvedeli zaujímavosti zo života národovca, kodifikátora a dejateľa J. M. Hurbana. Prostredníctvom jeho románu Slovenskí žiaci a korešpondencie s priateľmi sme nazreli aj do peripetií súkromného života dospievajúcich mládencov. Sledovali sme Hurbanov súboj s Jankom Francisci-Rimavským o ruku Aničky Jurkovičovej, Štúrov postoj k tomuto vzťahu a Hurbanov víťazný boj o jej lásku.

Share