Slovak English German

 

krv

Darovanie krvi

V pondelok 27. 3. 2017 sa uskutočnilo tradičné darovanie krvi. 17 študentov a 3 pedagógovia sa zaregistrovali na dobrovoľný odber krvi v Skalici na transfuziologickom oddelení. Po lekárskej prehliadke darovalo krv 10 darcov.

 

Študenti: Vávra Marek, Ondriska Dominik, Mareš Dominik, Duban Matej, Kalman Stanislav, Škerko Adam, Franer Radovan

 

Pedagógovia: Bc. Hojsík Ondrej, Bc. Koval Vladimír, Mgr. Celery Milan

 

 

 

p1b77jp09q136k1rno2b81m031a114Vieme zachrániť život?


Súčasťou projektu Vieme zachrániť život? sú aj prednášky s praktickými ukážkami a cvičeniami. Tieto aktivity sú určené predovšetkým pre študentov prvého ročníka učebných aj študijných odborov. Prvé prednášky prebehli v mesiacoch december a január. Žiaci sa naučili zhodnotiť situáciu, zistiť príznaky úrazu, choroby, poskytnúť prvú pomoc a privolať špecializovanú pomoc. Na záver prednášky si žiaci vyskúšali v praxi stabilizovanú polohu a resuscitáciu figuríny.

 

Daruj krv - zachrániš život!
 krv21. novembra naši študenti so svojimi pedagógmi boli darovať krv na transfuziologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Skalici. Na darovaní krvi sa zúčastnilo 19 študentov, z toho 13 študentov krv darovalo. Spolu s nimi darovali krv štyria pedagógovia. Všetkým zúčastneným ďakujeme!
 
 
 
 
 
 
Zvýšenie povedomia o cievnej mozgovej príhode
mozgováŠtudenti a zamestnanci školy sa 27. októbra zúčastnili prednášky o cievnej mozgovej príhode. Prednáška bola súčasťou projektu o zvýšení povedomia o cievnej mozgovej príhode u žiakov SŠ skalického okresu, organizovaného Odborom školstva a telesnej kultúry Úradu TTSK. Účastníci prednášky sa dozvedeli, ako sa majú správať v kritickej situácii. aké sú príznakychoroby a spôsob liečby. Prednášku viedla MUDr. Ivana Cilingová.
Share