Slovak English German

záložkyTéma: Literárne osobnosti môjho regiónu.

Projekt zábavnou a hravou formou získava žiakov pre čítanie, podporuje ich dobrý vzťah ku knihám a motivuje ich, aby si knihy vyberali podľa svojich čitateľských záujmov, taktiež, aby sa počas vyučovania alebo v rámci mimoškolských aktivít rozprávali o prečítaných knihách a vzájomne si knihy odporúčali. Výmenu záložiek je možné využiť k nadviazaniu vzájomnej spolupráce so svojou partnerskou školou, k poznaniu histórie, kultúry či regionálnych zvykov v rámci Slovenska

 
Share