Slovak English German
O 1. svetovej vojne na Záhorí

V piatok 13. 4. 2018 sa študenti 1. HAA, 1. TPD a 1. MS zúčastnili prednášky PhDr. Petra Brezinu Prvá svetová vojna a Záhorie. Znalec dejín
nášho regiónu, bývalý pracovník Záhorského múzea v Skalici, Dr. Brezina študentom vysvetlil príčiny vzniku 1. sv. vojny, oboznámil ich
s bojiskami, na ktorých položili svoj život rodáci z okolia Skalice a Senice, zavítal aj na bojiská česko-slovenských legionárov a študentom
ukázal, akými cestami dospeli Česi a Slováci k svojej povojnovej štátnosti. Osobitne zaujímavým bola prezentácia pohľadníc, listov a osobných
vecí záhorských rodákov, bojujúcich v uniforme česko-slovenských légií alebo v radoch Rakúsko-Uhorskej monarchie. Silný citový dojem
v žiakoch zanechala virtuálna prehliadka pamätníkov a vojnových hrobov v jednotlivých obciach skalického a senického regiónu.


Dr. Peter Mráz

sv1 sv2 sv3
 
 
 
 
1. Prednáška/beseda s historikom o téme 1. sv. vojna, termín apríl
2. Exkurzie:   
a. Po stopách vojenských cintorínov od architekta Dušana Jurkoviča (vyše 30
cintorínov na severovýchode Slovenska a v priľahlých častiach Poľska,
Ukrajiny), termín máj – jún
b. Výstava 1. Sv. vojna a Záhorie, Záhorské osvetové stredisko Senica
a Záhorské múzeum Skalica, 4. 10. – 16. 11. 2018, termín október - november
3. Práca žiakov na hodine: čítanie z knihy Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka
Švejka, reprodukcia filmového spracovanie tejto knihy so zameraním na kapitoly
venujúce sa územiu dnešného Slovenska, termín marec
4. Domáca práca žiakov, termín marec - september
 zdokumentujú pamätníky a pamätné miesta na 1.sv. vojnu v ich obci (popis
materiálu, vonkajšieho vzhľadu, lokalizácie, fotografie, nápisy)
 získajú informácie z obecnej kroniky o danej dobe alebo o spomienkových
akciách na 1. sv. vojnu, ktoré sa v minulosti v obci diali
 pokúsia sa nájsť človeka, ktorého príbuzný padol v 1. sv. vojne a zaznamená
jeho slová, viažuce sa na spomienky na túto udalosť (prípadne fotky,
pohľadnice, listy)
 
5. Akadémia pre študentov školy, október
dať ušiť repliky uniforiem vojaka Rakúsko-Uhorska a vojaka česko-slovenského
legionára
prezentácia výsledkov prác vybraných žiakov
1. Prednáška/beseda s historikom o téme 1. sv. vojna, termín apríl2. Exkurzie:   a. Po stopách vojenských cintorínov od architekta Dušana Jurkoviča (vyše 30cintorínov na severovýchode Slovenska a v priľahlých častiach Poľska,Ukrajiny), termín máj – júnb. Výstava 1. Sv. vojna a Záhorie, Záhorské osvetové stredisko Senicaa Záhorské múzeum Skalica, 4. 10. – 16. 11. 2018, termín október - november3. Práca žiakov na hodine: čítanie z knihy Jaroslava Haška Osudy dobrého vojákaŠvejka, reprodukcia filmového spracovanie tejto knihy so zameraním na kapitolyvenujúce sa územiu dnešného Slovenska, termín marec4. Domáca práca žiakov, termín marec - september zdokumentujú pamätníky a pamätné miesta na 1.sv. vojnu v ich obci (popismateriálu, vonkajšieho vzhľadu, lokalizácie, fotografie, nápisy) získajú informácie z obecnej kroniky o danej dobe alebo o spomienkovýchakciách na 1. sv. vojnu, ktoré sa v minulosti v obci diali pokúsia sa nájsť človeka, ktorého príbuzný padol v 1. sv. vojne a zaznamenájeho slová, viažuce sa na spomienky na túto udalosť (prípadne fotky,pohľadnice, listy)
5. Akadémia pre študentov školy, októberdať ušiť repliky uniforiem vojaka Rakúsko-Uhorska a vojaka česko-slovenskéholegionáraprezentácia výsledkov prác vybraných žiakov
Share