Slovak English German

Dňa 1. decembra prebehol na našej škole projekt Remeselný dvor, podporený Trnavským samosprávnym krajom. Projekt bol zameraný na spoluprácu škôl v Holíči, v tomto prípade Špeciálnej základnej školy v Holíči a našej školy. Cieľom projektu bola ukážka a prezentácia remesiel, ktoré sa vyučujú na našej škole a spoločná práca žiakov obidvoch škôl.

 

Žiaci pracovali na troch pracoviskách:

1. Aktivita: stolárske dielne – na tomto pracovisku žiaci vyrábali kŕmidlá pre vtáčikov. Vyrobené kŕmidlá si žiaci ŠZŠ zobrali so sebou.

2. Aktivita: cukrárska dielňa – na tomto pracovisku dievčatá spoločne piekli pečivo z lístkového cesta, ktoré žiaci ŠZŠ použijú na vianočnom posedení v škole.

3. Aktivita: aranžérska dielňa. Dievčatá tu vyrábali vianočné ozdoby, ktorými vyzdobia stromček v škole.

Remeselny Dvor04  Remeselny Dvor02  Remeselny Dvor03   Remeselny Dvor01
 
Share