Slovak English German

Projekt určený pre žiakov 1. MSA, 1. MSB v rámci vyučovania dejepisu
1. Žiaci zbierajú informácie o svojich predkoch
- meno, dátum narodenia a úmrtia, vierovyznanie, vzdelanie, povolanie
2. Žiaci hľadajú archívne materiály
- fotografie, rodné listy, úmrtné listy, vysvedčenia, zmluvy, faktúry, ...
3. Žiaci hľadajú hmotné pozostatky na remeselnú činnosť predkov
- výrobky, náradie, nástroje, miesto výkonu práce
4. Žiaci písomne komentujú jednotlivé osoby zo svojej rodiny, ich život a remeslnú
činnosť so zámerom zhotoviť prácu; svoj text sprevádzajú ukážkami fotoreprodukcií,
resp. videom

Share