Slovak English German

Tento projekt je financovaný TTSK a prebieha v rámci programu – Podpora zdravia
a prevencia chorôb v Trnavskom samosprávnom kraji 2017.

 

Podpora zdravia a prevencia chorôb na SOŠ Holíč a v TTSK.

 

September 2017

27.9. Svetový deň mlieka v školách

27.9. – nástenky vo vestibule školy a osveta v triedach všetkých potravinových odborov

Október 2017

16.10. Svetový deň výživy –

17.10. – 10.00 – 12.00 meranie tlaku krvi, meranie BMI, meranie obvodu pása medzi

               zamestnancami a študentami SOŠ Holíč, priateľmi a návštevníkmi školy

             - ochutnávka zdravých nápojov /čaje, smoothie, ovocné šťavy.../

18.10. - beseda o zdravej výžive a zdravý životný štýl mládeže /s dôrazom na zníženie

               konzumácie sladených a energetických nápojov/ – prednáška Mgr. Viktor Oliva

           - ochutnávka netradičných a zdravých nátierok a jedál

20.10. – Deň pôvodných odrôd jabĺk - výstavka vo vestibule

20.11.- Prednáška MUDr. Bukovský o správnej výžive mládeže a seniorov – 11.00

               v spoločenskej miestnosti - študenti, seniori z Klubu dôchodcov Holíč a Jednoty

               dôchodcov Holíč

           - ochutnávka netradičných zdravých nátierok a jedál

           - dotazníky o spokojnosti účastníkov s projektom2

           - vyhodnotenie dotazníkov o stravovaní a zdravej výžive / zamestnanci školy a ich

               rodinní príslušníci, študenti a verejnosť/

 

 

Deň mlieka

 

denmlika5Dňa 27.9. 2017 sme si pripomenuli v našej škole Svetový deň mlieka v školách.

Ideou je zvýšiť povedomie žiakov o dôležitosti pitia mlieka a konzumácii mliečnych výrobkov, jeho zdravotnom prínose pre rastúce a vyvíjajúce sa deti, a tak naplniť požiadavky na ich plnohodnotnú výživu.

denmlika1  denmlika2
 denmlika3  denmlika4

 

Deň jablka

 

DENJABLKA1Z príležitosti Dňa pôvodných odrôd jabĺk bola 20. októbra zorganizovanDENJABLKA2á v priestoroch našej školy výstava jabĺk, s podrobným  popisom odrôd  a spojená s ochutnávkou pre žiakov a učiteľov.

 

 

 

 

 

Svetový deň výživy

denvyzivy4

Pod názvom Staráme sa o svoje zdravie, v rámci projektu vyhláseného TTSK, a zároveň pri príležitosti Svetového dňa výživy sa v dňoch 16. – 18. októbra  2017 v našej škole uskutočnili tieto aktivity.

 

V priestoroch školy absolvovali žiaci aj učitelia na vytvorených stanovištiach meranie tlaku krvi, meranie indexu BMI a vypĺňali dotazníky o zdravej výžive.

 

Prednáška o zdravej výžive a zdravom životnom štýle, ktorú viedol Mgr. Viktor Oliva. Prednáška  bola veľmi podnetná pre všetkých zúčastnených. V spolupráci s majstrami odborného výcviku mohli žiaci po prednáške ochutnať jedlá zdravej kuchyne.

 

 denvyzivy1  denvyzivy2  denvyzivy3
 
MUDr. Igor Bukovský - prednáška pre študentov a seniorov

Dňa 20. 11. 2017 sa uskutočnila v rámci projektu „Staráme sa o svoje zdravie“ prednáška o zdravej výžive s odborníkom na zdravú výživu MUDr. Igorom Bukovským, ktorého odborné poznatky obohatili vedomosti žiakov aj hostí z Klubu seniorov a Jednoty dôchodcov v Holíči. Súčasťou stretnutia bola i prezentácia a ochutnávka zdravých jedál a nápojov. Tieto z prostriedkov získaných z projektu /TTSK/ pripravili študenti 2.ročníka hotelovej akadémie pre všetkých účastníkov prednášky a aj ostatných študentov školy. Tie, ktoré im najviac chutili, budú študenti pripravovať i v školskom bufete. Po prednáške nasledovala beseda. MUDr. Bukovský odpovedal na otázky prítomných a prebehli i neformálne rozhovory s niektorými pedagógmi i študentami.

 

Bukovsky-1  Bukovsky-2   Bukovsky-3
 
 
Share