Slovak English German

V tomto školskom roku sme sa opäť zapojili do celoslovenského projektu Tatranskí rytieri.
Projektu sa zúčastňuje trieda 1. TPI .
Cieľom projektu je viesť žiakov základných a stredných škôl k zodpovednému správaniu
k prírode, prostredníctvom ich výtvorov túto myšlienku šíriť ešte ďalej.
Témou aktuálneho ročníka je:

„ZERO WASTE“, alebo tvorme čo najmenej odpadu.

Súťaž spočíva v dvoch povinných aktivitách:
1. EKO projekt – Vytvorenie projektu pod heslom „ZERO WASTE", alebo tvorme čo
najmenej odpadu (reálne dielo, Eko filmárik, realizovateľný projekt).
2. EKO hliadka – Žiaci a študenti priamo pomôžu prírode a životnému prostrediu tak, že
vytvoria aktivity na zlepšenie životného prostredia.

Share