Slovak English German

Zelená škola je výchovno-vzdelávací eko program určený pre materské, základné a stredné
školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských
komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou
učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej
zmene.
O priebehu a aktivitách projektu na našej škole sa dozviete po kliknutí na logo Zelenej
školy na ľavej lište úvodnej stránky.

Share