Slovak English German
Beseda - Margaréta biela
Dňa 26. 4. 2019 sa zúčastnili študenti 3 tried besedy o knihe spisovateľky Petry Nagyovej -
Margaréta biela – príbeh dievčaťa z druhého slovenského transportu do Osvienčimu. J e to
skutočný príbeh Heleny Weinwurmovej, ktorá po vojne bývala v Holíči a ktorý prináša
svedectvo doby z koncentračného tábora, neskôr spomienky ženy a matky, hľadajúcej vzťah
k sebe samej a k ľuďom.
Príbeh citlivo spracovala Petra Nagyová a je popretkávaný spomienkami na svoju matku
synov Petra a Pavla Weinwurmovcov. Beseda mala obrovský úspech a ohlas, záujemcovia si
mohli zakúpiť túto knihu.
 
 
Poďakovanie a pocta padlým

Dňa 11. apríla sme sa so študentmi zúčastnili pri pomníku padlých spomienkového stretnutia
pietneho aktu obetiam 2. svetovej vojny.

 

Poznávacia exkurzia Brno

pocta

Študenti 3. ročníka hotelovej akadémie navštívili 13. marca 2019 Brno. Spolu so sprievodkyňou z TICu, ktorá im podala odborný výklad, absolvovali prehliadkovú trasu zaujímavými malebnými uličkami Brna, kde si história podávala ruky so súčasnosťou. Videli Kostol sv. Jakuba, obdivovali architektúru Starej radnice, fresky meštianskych domov, exteriéry Janáčkovho divadla, moderný časostroj na Námestí Svobody, monumentálnu
katedrálu v záhradách na Petrove s vyhliadkou na mesto a hrad Špilberg. Na námestí s názvom Zelný trh plnom obchodíkov a malých kaviarničiek prevoňanom ovocím a kvetinami si študenti dopriali malý gastronomický zážitok v podobe kávy a koláča. Prehliadka mestskej pamiatkovej časti Brna bola súčasťou vyučovania geografie, príkladom učenia sa v teréne a inšpiráciou pre študentov Brno znova navštíviť.

Brno2 Brno3 Brno4
 
 
 
Exkurzia do Múzea a pamätnej izby Ľudovíta Štúra v Modre
Dňa 12. 3. 2019 sa žiaci 3.ročníka odborov kuchár a čašník  a 2. ročníka hotelovej akadémie zúčastnili v rámci projektu „Poznaj históriu a nezabudni“  exkurzie do Múzea a pamätnej izby Ľudovíta Štúra v Modre. Sprievodkyňa ich previedla celým životom a pôsobením významného slovenského národovca, kodifikátora slovenského jazyka. Následne študenti navštívili Hotel Senec****, kde študenti 3.ročníka absolvujú blokovú individuálnu prax.
EXKURZIA 01  EXKURZIA 02  koncert ch 3
 
 
 
Skalica a jej pamiatky
6. februára 2019 boli žiaci dvojročných učebných odborov v Skalici, kde si pozreli kultúrne pamiatky. So sprievodkyňou z Turistickej informačnej kancelárie si prezreli technickú pamiatku Mlyn bratov Pilarikových. Najviac ich zaujala stála expozícia starých vozidiel. V Skalici ešte navštívili Kalváriu,  Rotundu sv. Juraja a Námestie Slobody, kde mohli vidieť Farský kostol s vyhliadkovou vežou, kultúrny dom, Karner sv. Anny, sochu uhorského kráľa Ľudovíta I.
SKALICA 01
 
Spoznávame okolie - hrad Branč

Počas kurzu OŽAZ žiaci v rámci pohybových a poznávacích aktivít navštívili hrad Branč. Po nenáročnom výstupe na hradisko sa kochali krásnymi výhľadmi, pretože viditeľnosť bola super! Od sprievodcov sa dozvedeli rôzne zaujímavosti z histórie hradu. Chlapcov zaujal najmä systém obrany hradu a dievčatá skôr romantické zábery na hrad. Milým prekvapením pre všetkých bol piknik pod hradom – marhuľové koláče a teplý čaj.

branc okolie
 
 
 
Exkurzia do Prahy

Každoročne v októbri škola organizuje pre študentov 1. ročníka všetkých odborov exkurziu do hlavného mesta Českej republiky, do Prahy.

Žiaci hotelovej akadémie a učebných odborov kuchár, čašník  navštívili luxusné hotely: Herálec, Hilton Prague, U Prince, kde im manažéri vysvetlili a ukázali systém prevádzky jednotlivých hotelov. V múzeu čokolády si žiaci sami vyskúšali výrobu čokolády. Spestrením bola prehliadka známeho Múzea voskových figurín a exkurzia v pivovare Staropramen.

Taktiež žiaci odborov technika a prevádzka dopravy, autoopravári a informačné služby absolvovali v rámci exkurzie  zaujímavý program.

V Mladej Boleslavy  navštívili  múzeum automobilky Škoda, a absolvovali prehliadku výrobného závodu.  V Prahe si prezreli Národní technické múzeum, kde mali možnosť si pozrieť viaceré expozície – doprava, interkamera, technika v domácnosti, televízne štúdio...  V rozsiahlej expozícii doprava videli historické vozidlá, vlaky, lietadlá a absolvovali tu workshop na tému "MOTOR".

Odbor IT navštívil celosvetovú putovnú výstavu APPLE  priamo v centre Prahy.  

 

Za krásneho slnečného počasia  obdivovali pražské historické pamiatky: Karlov most,  Pražský hrad, Staromestské námestie, Orloj, Čertovku, Petřín a iné.  

Okrem najznámejších pamiatok a zaujímavostí Prahy navštívili všetci už tradične Strahovský kláštor a jeho knižnicu. Jej nádhernými interiérmi ich po malých skupinkách  sprevádzal náš učiteľ náboženstva - páter Bazil.

 

Posledný deň exkurzie všetci účastníci  navštívili pamätník a pietne údolie v Lidiciach, kde si pripomenuli tragické udalosti, ktoré sú spojené s 2. svetovou vojnou.

PRAHA01   PRAHA02  PRAHA03  PRAHA05
 PRAHA04  PRAHA06  PRAHA07  PRAHA08
 PRAHA09 PRAHA10  PRAHA11 
 
Komunizmus na Slovensku

10. 5. 2019 sa študenti 4. HAA, 4. HAB, 3. HAB a 2. IT zúčastnili prednášky Nastolenie komunistického režimu na Slovensku a jeho premeny v rokoch 1948 - 1989.
Prednášajúcim bol doc. Mgr. Ondrej Podolec, PhD., pracovník Ústavu pamäti národa a Katedry právnych dejín a právnej komparatistiky Právnickej fakulty UK v Bratislave. Vo svojej komentovanej prezentácii sa zameral na obdobie 1945 - 1989. Venoval sa napr. voľbám v roku 1946, procesu preberania moci komunistami, ktorý bol právne zavŕšený vo Februári 1948, upevňovaniu si moci prostredníctvom politických procesov a kolektivizácie, neobišiel politické uvoľnenie na jar 1968, vpád vojsk Varšavskej zmluvy, normalizáciu či Sviečkovú demonštráciu, aby svoje pútavé rozprávanie zakončil naznačením vzťahov a súvislostí, ktoré viedli po Novembri 1989 Slovákov a Čechov k rozhodnutiu sa vytvoriť si dva samostatné štáty na základoch slobody a demokracie. Dr. Peter Mráz

a kom a kom2 a kom3 a kom4
 
 
Poznaj históriu a nezabudni....

Dňa 9. septembra 1941 prijala slovenská vláda vládne nariadenie č. 198/1941, tzv. Židovský kódex. Jeden z paragrafov tohto nariadenia (§ 22) určoval Židom vo veku od 16 do 60 rokov pracovnú povinnosť. Ministerstvo vnútra slovenského štátu v tom istom mesiaci nariadilo zriadiť židovské pracovné strediská v Novákoch, Vyhniach a Seredi. Oficiálny názov tábora v Seredi bol Koncentračné stredisko a pracovný tábor pre Židov. Dňa 6.5. a 7.5. 2019 navštívili študenti Múzeum holokaustu v Seredi. Tejto exkurzie sa zúčastnili študenti tried 1.HA, 1.TPI, 1.B, 1.D, 1.E a 1.F. Prehliadka múzea bola veľmi zaujímavá a pripomenula nám temné obdobie našich dejín. V pondelok tu naši študenti videli divadelné predstavenie, ktorým bolo veľmi hodnoverne a naturalisticky zobrazené správanie sa členov SS k väzňom a celkovú atmosféru celej tragédie. Nasledujúci deň zase mali študenti prednášku, krátke filmy s rozhovormi o ľuďoch, ktorí prežili holokaust a absolvovali prehliadku múzea. Celkovo bola táto exkurzia veľmi podnetná a určite zanechala hlboký dojem.

Share